Obchodní podmínky pro kurzy a On-line kurzy

Pokud budete potřebovat poradit nebo budete mít nějaké otázky, můžete se na mě obrátit.

tel. + 420 775 72 12 12

Pokud jste se rozhodli absolvovat některý z mých kurzů, seznamte se, prosím, s mými obchodními podmínkami.

Kdo je poskytovatel služeb

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS., IČO 644 16 801, Mnichovická 8, 251 64 Struhařov. Provozuji masérské regenerační a rekondiční služby a lektorskou činnost včetně pořádání odborných kurzů a seminářů v oblasti masáží a fyzioterapie a provozuji webovou stránku www.maserkamirka.cz.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle
+420 775 72 12 12 nebo na e-mailu: info@maserkamirka.cz.

Obchodní podmínky pro On-line kurzy

Do On-line kurzu můžete vstoupit po uhrazení platby za kurz. Do členské sekce kurzu pak budete mít přístup 12 měsíců (24 hodin denně, kdykoliv máte připojení na internet). V případě, že byste chtěli do členské sekce vstupovat i po uplynutí 12 měsíců, můžete si obnovit členství za 30% z ceny kurzu vždy na další rok.

Pokud uvnitř kurzu zjistíte, že to není pro vás nebo se vám nebude náplň a provedení kurzu líbit, můžete do 14 dní od zakoupení kurzu odstoupit od smlouvy - tzn., požádat o vrácení ceny za kurz. Po vrácení peněz vám budou přístupové údaje odebrány a do kurzu již nebudete mít přístup. 

Všeobecné podmínky při fyzické účasti na kurzech a praktických seminářích

Přihlášení na kurzy a úhrada zálohy

Na veškeré kurzy doporučuji se přihlásit co nejdříve a to předem alespoň 2-3 měsíce.

Počet účastníků v kurzech je omezen.

Přihlášku si můžete vyplnit on-line. V přihlašovacím formuláři uvidíte i počet volných míst.

Své přihlášení potvrdíte uhrazením kurzovného. Kurzovné můžete uhradit ihned kartou přes platební bránu nebo na základě zálohové faktury, která vám bude po přihlášení vystavena a odeslána na e-mail. 

Kurzovné uhraďte do 14-ti dní od přihlášení (datum splatnosti je uvedeno v zálohové faktuře). Nejzazší termín pro úhradu kurzovného je do uzávěrky kurzu. Uzávěrka je 21 dní před jeho zahájením. Pokud se tedy na kurz hlásíte po uzávěrce, uhraďte kurzovné okamžitě.

Po uhrazení zálohy vám je místo závazně rezervováno. 

Uzávěrka kurzu

Uzávěrka je 21 dní před jeho zahájením.

V den uzávěrky spočítám počet uhrazených záloh a pokud je minimálně 6 uhrazených záloh, bude kurz otevřen. V případě nízkého počtu uhrazených záloh bude kurz zrušen a nebo posunut na náhradní termín. 

Při otevření kurzu obdržíte 14-7 dní před jeho zahájením pozvánkový e-mail.

V případě zrušení kurzu obržíte informace o jeho zrušení a případnou možnost převedení zálohy na náhradní termín. Nebudete-li chtít náhradní termín bude vám záloha na kurz vrácena v plné výši.

 

Podmínky pro účast na kurzech

 • Zdravotní způsobilost a bezinfekčnost
  S ohledem na vlastní zdraví se přihlašte na kurzy, jste-li zdraví a umožňuje-li vám zdravotní stav vykonávat masáže a terapie. S ohledem na zdraví ostatních se nezúčastňujte kurzu s jakýmkoli infekčním onemocněním! Budete-li na kurzu vykazovat známky infekčního onemocnění, požádám vás, abyste odešli (bez možnosti vrácení peněz - viz storno podmínky). Svoji bezinfekčnost dokládáte i podpisem Prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Bezúhonnost
  Hlásíte-li se na mé kurzy, věřím ve vaši bezúhonnost a právní zodpovědnost. Děkuji, že si z kurzů kromě svých věcí a nových poznatků a dovedností neodnášíte jiné (cizí) věci a vybavení.
 • Vzdělání
  U každého kurzu je v popisu uvedeno, pro koho je určen. Prosím dodržujte podmínky vzdělání, zejména u kurzů pro lékaře a fyzioterapeuty.
 • Úhrada kurzovného
  Kurzovné je třeba uhradit předem. Pokud nemůžete uhradit celou částku kurzu naráz, můžete do uzávěrky kurzu (21 dní před kurzem) uhradit kurz ve dvou splátkách.
 • Chuť naučit se něco nového a dobrá nálada :)
  Každá akce je jedinečná a atmosféru kurzu dotváří skupinka, která se sejde. Děkuji, že na mých kurzech panuje skvělá atmosféra a pomáhá nejen vám naučit se nové věci rychleji a lépe, ale také mě předat vám své zkušenosti s radostí.

Koho budu na kurzu masírovat?

Při výuce praxe provádí účastníci masáže a terapie vzájemně na sobě (ve dvojicích až trojicích).

Účastník se může zúčastnit praxe i v případě, že nemůže být masírován (je kontraindikován). Tuto skutečnost však musí oznámit před zahájením kurzu.

Účastníci odborných kurzů mohou mít v rámci výuky v závěrečné fázi kurzu tzv. supervize. Jedná se o masáže či terapie na klientech (z řad veřejnosti) pod dohledem lektora.

Storno podmínky

 • Bude-li kurz zrušen z mé strany (ze strany pořadatele)
  Pokud kurz bude zrušen ze mojí strany, bude záloha přesunuta nebo vrácena. Jestli budete chtít platbu přesunout na náhradní termín nebo vrátit, si určujete vy. V případě, že nelze náhradní termín stanovit, vrátím vám kurzovné automaticky.

Co když se nebudete moci zúčastnit již zaplaceného kurzu?

 • V případě zrušení účasti na kurzu před uzávěrkou
  Zrušíte-li účast na kurzu do uzávěrky (21 dní před zahájením kurzu), vrátím vám nebo přesunu na další termín 90% z ceny kurzovného. 10% si ponechám na náklady spojené s administrativou kurzu.
 • Při odhlášení po uzávěrce kurzu
  Při odhlášení po uzávěrce kurzu (až do dne zahájení) dostanete zpět nebo vám přesunu na další termín 50% z ceny kurzu. 50% si ponechám na úhradu nákladů spojených s kurzem.
 • Při odhlášení v den zahájení kurzu
  V tomto případě je storno poplatek v plné výši kurzovného (pokud za sebe nemáte náhradníka).
 • Při hrubém porušení podmínek
  V případě, že hrubě porušíte podmínky, např. při zahájení nebo v průběhu kurzu budete prokazovat známky infekčního onemocnění nebo vaše chování na kurze bude nepřijatelné, požádám vás, abyste z kurzu odešli. Za těchto okolností nemáte právo na náhradu.
 • Co když nemohu přijít na již zaplacený kurz, ale najdu si za sebe náhradu?
  Máte-li za sebe náhradu, stačí pouze předat náhradníkovi veškeré informace o kurzu, které jste obdrželi a mě zaslat informaci o změně účastníka (včetně jeho údajů - jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail, datum a místo narození - kvůli vystavení osvědčení. Pokud již v té době bude osvědčení vytištěno, budu po vás požadovat administrativní poplatek za změnu osvědčení). Vaše platba bude přeřazena k náhradníkovi. Zda a v jaké výši uhradí kurz náhradník vám, je čistě na vaší vzájemné domluvě.
 • Co když nemohu přijít na začátek kurzu, nebo musím odejít dříve?
  Nastoupíte-li až v průběhu kurzu, pak platíte stejnou cenu, jako byste absolvovali plnou hodinovou dotaci. Stejně tak je to i s dřívějším ukončením kurzu nebo dřívějšími odchody. Na kurzech nejste za trest a vaše účast je dobrovolná. Průběh kurzu se však nebude řídit vaší účastí nebo neúčastí a věci, které vám uniknou si budete muset dohnat nebo zjistit od kolegů z kurzu.
 • Co když nemohu přijít na začátek kurzu, nebo musím odejít dříve?
  Nastoupíte-li až v průběhu kurzu, pak platíte stejnou cenu, jako byste absolvovali plnou hodinovou dotaci. Stejně tak je to i s dřívějším ukončením kurzu nebo dřívějšími odchody. Na kurzech nejste za trest a vaše účast je dobrovolná. Průběh kurzu se však nebude řídit vaší účastí nebo neúčastí a věci, které vám uniknou si budete muset dohnat nebo zjistit od kolegů z kurzu.
 • Co když nastoupím na kurz a zjistím, že se mi nelíbí a nechci jej absolvovat?
  Nastoupíte-li na kurz a v průběhu prvního bloku (u víkendových kurzů se jedná o první půlden) zjistíte, že se vám kurz nelíbí a nechcete jej absolvovat, vrátím vám plnou výši kurzovného. Nespokojenost s kurzem nelze uplatnit v situaci, že budete pro porušení podmínek vyloučeni z kurzu (pokud budete z kurzu vyloučeni, nemůžete již vyřknout svou nespokojenost s kurzem a žádat vrácení peněz).

Osvědčení o účasti na kurzu

Účastníci praktických kurzů či seminářů obdrží v závěru potvrzení o jeho absolvování. Pokud absolvent neprojde výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené na zvládnutí terapie, vyhrazuji si právo doklad nevydat (platí pro veškeré kurzy a semináře).

Pokud účastník po opakování kurzu či semináře podmínky splní, lze potvrzení vydat (samozřejmě za předpokladu, že vyučující shledá účastníka schopného terapii v praxi provádět). Opakování semináře je zpoplatněno.

Potvrzení o účasti On-line kurzů nevystavuji, protože nejsem schopna zaručit, že účastník kurzem opravdu prošel, veškeré texty přečetl a pochopil, shlédl videa a fyzicky si vše vyzkoušel a provedl správně. Na každý On-line kurz navazuje praktický seminář, na kterém jsem schopna vše vyhodnotit a proto vydávám potvrzení pouze o účasti na praktických kurzech.

Veškerá potvrzení či jiné dokumenty nebo doklady se vydávají v českém jazyce. Pokud uchazeč potřebuje cizojazyčný překlad, musí si nechat tento dokument na své náklady přeložit a úředně ověřit.

Možnost ubytování

Ubytování v době kurzu není zajištěno. Každý účastník si ubytování zajišťuje sám na své náklady.

Tyto Obchodní podmínky platí od 26.6.2018, aktualizace 11.3.2023.