Jsem duší masérka, která na své více jak 20leté profesní cestě vystudovala i fyzioterapii
a Tradiční čínskou medicínu.

Pomáhám terapeutům pozvednout masérské umění na mistrovské dílo a předávám jim i poznatky ze své praxe, která mě velmi naplňuje.

Stále se vzdělávám, protože vím,
že mnohé ještě nevím.

Vážím si všech svých učitelů a mentorů a svým klientům a pacientům jsem vděčná za praktické zkušenosti.