Obchodní podmínky pro masáže a terapie

Pokud budete potřebovat něco vysvětlit nebo budete mít nějaké otázky, můžete se na mě obrátit.

tel. + 420 775 72 12 12

Pokud jste se rozhodli přijít ke mě na masáž či jinou terapii, seznamte se prosím s mými obchodními podmínkami.

Kdo je poskytovatel služeb

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS., IČO 644 16 801, Mnichovická 8, 251 64 Struhařov. Provozuji masérské regenerační a rekondiční služby. Tyto služby poskytuji v salonu Daniela Style, U Rybníčka 91, 251 64  Struhařov, okr. Praha-Východ a jejich nabídku najdete na webové stránce https://maserkamirka.cz/o-mne/me-sluzby/

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle
+420 775 72 12 12 nebo na e-mailu: info@maserkamirka.cz.

Všeobecné obchodní podmínky pro masáže a terapie

Objednávání na masáže a terapie

Na masáže se můžete objednávat telefonicky na čísle +420 775 72 12 12. Po telefonu si potvrdíme datum a čas, délku terapie a její cenu. Pokud se objednáváte poprvé, dotážu se Vás na zdravotní stav, abych věděla, že nic nebrání tomu, abyste mohli masáž podstoupit. 

Počítejte s dobou objednání 2-6 týdnů, pokud váš stav bude vyžadovat časnou péči, mohu vám nabídnou urgentní termín s příplatkem 30% z ceny služby.

Úhrada ceny za služby

Přijímám platbu na místě v hotovosti nebo bezhotovostně převodem z účtu na účet. Pokud budete hradit z účtu na účet, zkontrolujte prosím, zda máte on-line připojení ke svému účtu (data) a můžete provést okamžitou platbu přes QR kód. Další možností je úhrada předem, tak aby v den vaší návštěvy byly peníze již připsány na mém účtu.

Ceny služeb naleznete zde.

Podmínky pro absolvování masáží či terapií u mne

 • Bezinfekčnost
  S ohledem na své vlastní zdraví přijďte na masáž pouze, jste-li zdraví. S ohledem na zdraví mé a ostatních nechoďte s jakýmkoli infekčním onemocněním! Budete-li vykazovat známky infekčního onemocnění, požádám vás, abyste odešli (bez možnosti vrácení peněz - viz storno podmínky).
 • Kontraindikace - akutní stavy
  V případě dalších akutních stavů (úraz, nedostatečné vyšetření lékařem, nejasné bolesti, zejména bolesti břicha, bolesti dolní končetiny s otokem) či stavů, kdy naznám, že by mohlo dojít k ohrožení vašeho zdraví, vás neošetřím, ale odešlu k dalšímu lékařskému vyšetření.

Storno podmínky

 • Zrušení masáže či terapie z mé strany
  Pokud bude objednaný termín zrušen z mojí strany (ze strany poskytovatele služeb), případně z důvodu vládních nařízení, nabídnu vám další termín.
  Pokud již budete mít uhrazenu platbu předem, bude vám záloha přesunuta na náhradní termín nebo vrácena.
  Jestli budete chtít platbu přesunout na náhradní termín nebo vrátit, si určujete vy. V případě, že nebude možné náhradní termín stanovit, vrátím vám zálohu na účet, ze kterého platba přišla.
 • Zrušení masáže či terapie z vaší strany
  Pokud nebudete moci na masáž či terapii dorazit, oznamte mi prosím tuto skutečnost telefonicky či formou SMS na tel. 775721212.
  Pokud masáž zrušíte min. 24 hod. předem, nebudu po vás požadovat žádné storno poplatky.
  V případě, že masáž zrušíte v den terapie, budu si účtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané terapie. Na další terapii vás objednám až po uhrazení tohoto poplatku.
 • Opakované zrušení z vaší strany
  Pokud by se vaše pozdní omluvy či neomluvené absence opakovaly, účtuji si vždy plnou výši terapie. Na další termín vás objednám pouze po jejím uhrazení.
 • Hrubé porušení podmínek
  V případě, že hrubě porušíte podmínky (např. budete prokazovat známky infekčního onemocnění nebo se budete chovat vulgárně) vás nepřijmu, případně vás vyzvu abyste odešli. Budu po vás však požadovat úhradu v plné výši objednané terapie.
 • Pozdní příchod nebo časný odchod
  Dorazíte-li na masáž či terapii pozdě, případně musíte-li odejít dříve, patíte plnou cenu, jako byste absolvovali masáž či terapii v předem domluvené době.
 • Zrušení masáže či terapie z mé strany
  Pokud bude objednaný termín zrušen z mojí strany (ze strany poskytovatele služeb), případně z důvodu vládních nařízení, nabídnu vám další termín.
  Pokud již budete mít uhrazenu platbu předem, bude vám záloha přesunuta na náhradní termín nebo vrácena.
  Jestli budete chtít platbu přesunout na náhradní termín nebo vrátit, si určujete vy. V případě, že nebude možné náhradní termín stanovit, vrátím vám zálohu na účet, ze kterého platba přišla.
 • Zrušení masáže či terapie z vaší strany
  Pokud nebudete moci na masáž či terapii dorazit, oznamte mi prosím tuto skutečnost telefonicky či formou SMS na tel. 775721212.
  Pokud masáž zrušíte min. 24 hod. předem, nebudu po vás požadovat žádné storno poplatky.
  V případě, že masáž zrušíte v den terapie, případně na masáž bez omluvy nedorazíte, budu si účtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané terapie. Na další terapii vás objednám až po uhrazení tohoto poplatku.
 • Opakované zrušení z vaší strany
  Pokud by se vaše pozdní omluvy či neomluvené absence opakovaly, účtuji si plnou výši terapie. Na další termín vás objednám pouze po jejím uhrazení.
 • Hrubé porušení podmínek
  V případě, že hrubě porušíte podmínky (např. budete prokazovat známky infekčního onemocnění nebo se budete chovat vulgárně) vás nepřijmu, případně vás vyzvu abyste odešli. Budu po vás však požadovat úhradu v plné výši objednané terapie.
 • Pozdní příchod nebo časný odchod
  Dorazíte-li na masáž či terapii pozdě, případně musíte-li odejít dříve, patíte plnou cenu, jako byste absolvovali masáž či terapii v předem domluvené době.

Co když přijdu na masáž nebo terapii a zjistím, že se mi nelíbí a nechci pokračovat?

 • Garance kvality - nespokojenost s ošetřením
  Přijdete-li na masáž či terapii a v průběhu (během prvních 20 minut) zjistíte, že nejste spokojeni s ošetřením, ukončím masáž či terapii a nebudu po vás vyžadovat úhradu.
  Tuto garanci neposkytuji, pokud byste ji chtěli uplatnit ve chvíli, kdy vás vyzvu k odchodu pro hrubé porušení podmínek (viz výše).

Tyto Obchodní podmínky platí od 1.7.2021, aktualizace 23.8.2022.