Historie Míčkování

Víte o tom, že Míčkování a Míčková facilitace mají český původ? Není snad fyzioterapeuta a rehabilitačního lékaře, který by neznal jméno Zdeňka Jebavá. Na tuto českou fyzioterapeutku, autorku metody Míčkování, jsme právem hrdí!

Autorkou Míčkování – míčkové facilitace a nespecifických mobilizací pomocí facilitačních míčků je naše česká fyzioterapeutka paní Zdeňka Jebavá. Narodila se v Liberci v roce 1946 a dodnes žije ve Staré Pace. Techniku Míčkové facilitace rozvíjí již více než 30 let.

Jak to všechno bylo…

Technika vznikla empiricky (náhodně), když její dcerky dostaly k Vánocům v roce 1986 sadu na „líný tenis“. Jak sama říká: „Nikdy ji ale nepoužily, protože jakmile jsem vzala míčky do ruky, už je neviděly :).“

Zdeňka zjistila, že koulení míčků po kůži je velmi příjemné a v tu chvíli ji napadlo, že by se toto koulení dalo použít v jejím oboru – v rehabilitaci. Děti již míčky zpátky nedostaly.
Staly se pilotními pomůckami pro techniku Míčkování. Hned v lednu roku 1987 je začala využívat ve své praxi.

Účinnost techniky Zdeňku nepřestávala udivovat

Např. u jednoho citlivého pacienta s blokádou krční páteře se po klasických mobilizacích objevily hematomy. Zdeňka tedy použila uvolnění pomocí míčků a efekt byl výborný. Hematomy se neobjevily.

Nejprve začala míčky využívat jako hypomochlion (pevný bod, přes který se páčí) při uvolňování lokte, ramene, zápěstí. Následovalo využití míčků k mobilizacím páteře a uvolňování měkkých struktur (dnes známe pod pojmem Nespecifické mobilizace). Vznikly první sestavy pro míčkování a odpozorování facilitace dechu.

Míčkování využívala Zdeňka i při lymfodrenáži a uvolňování Trigger Pointů (přes bodové míčky).

Míčkování podpořily největší kapacity fyzioterapie

Míčkování byli nakloněni Doc. MUDr. František Véle, CSc., Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., které v roce 1988 oslovila. V Jičíně byl v tomto roce podán zlepšovací návrh a Zdeňka byla uznána autorkou již oficiální metody Míčkování.

Téhož roku MUDr. Krejcarová pozvala Zdeňku do brněnského „doškolováku“ (NCONZO – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů). Zdeňka zde poprvé předala své poznatky na dvouhodinovém školení.

Míčkování bylo podrobeno několika výzkumům

1989 proběhl v Jičíně roční výzkum v rehabilitačním ústavu. Na skupinu pacientů s respiračním onemocněním dohlížela okresní alergoložka. Po výzkumu, v roce 1990 Zdeňka dostala svolení Míčkování oficiálně používat ve své praxi. VZP přijala Míčkovou facilitaci a Nespecifické mobilizace do hrazených úkonů (21413 – techniky měkkých tkání a 21415 – mobilizace páteře a periferních kloubů).

Následovaly další výzkumy pod vedením alergologů. Jeden byl roční na dvou skupinách – dospělí a dospívající ve věku 15-17 let. Závěr okresního alergologa zněl: zvýšení fyzické aktivity a snížení počtu záchvatů, zlepšení spirometrie u 50% pacientů!

Další výzkum proběhl v roce 1990 v jeskyních v rámci speleoterapie (léčba pomocí jeskynního klimatu) ve spolupráci s MUDr. Čapkovou a MUDr. Slavíkem. Ten zařadil Míčkování do speleoterapií na základě své vlastní zkušenosti s Míčkovou facilitací.

V roce 1992 začali příznivci Míčkování vydávat svůj vlastní časopis Jeskynní duch. Dodnes se skupinka lidí z tohoto projektu schází a na svá setkání zvou i Zdeňku.

Spolupráce s MUDr. Čapkovou v rámci astmatických a alergických onemocnění pokračovala dál. Přidala se i MUDr. Veselovská a proběhl další výzkum.

Míčkování je vhodné nejen při respiračních onemocněních

V letech 1999 – 2008 se Zdeňka věnovala své soukromé rehabilitaci ve Fyziocentru v Nové Pace zaměřené na poúrazové stavy. V této době také spolupracovala s nadací Olgy Havlové při ozdravných pobytech v severských a jižních zemích.

Já jsem se se Zdeňkou poprvé setkala v roce 2004 na jejím kurzu. V té době jsem měla krátce po škole a můj přítel Radek (dnes manžel) si otevřel masérskou školu BUĎFiT. Pomáhala jsem mu s organizací a sháněla kontakty na výuku zajímavých technik. Míčkování jsem v té době znala ze školy. Krátce jsme se o něm učili, znala jsem pár tahů a něco málo teorie.

Byla jsem nadšená, když jsem domluvila první kurz Míčkování u nás v BUĎFiTu. Fascinovala mě Zdeňčina práce, její výklad, to, jak nás učila vidět dech a změny, které míčky s tělem a dýcháním umí. Když jsme se domluvili na dlouhodobé spolupráci, byla jsem štěstím bez sebe.

Míčkování se může naučit každý

V současné době je vyučováno Míčkování po celé České republice a na Slovensku. Momentálně se lze zúčastnit odborného základního kurzu Míčkování – Míčková facilitace pro fyzioterapeuty a lékaře  a pokračovacího kurzu Nespecifické mobilizace pro fyzioterapeuty a lékaře.

Dalším profesionálům je urče kurz Míčkování – Míčková facilitace pro terapeuty (maséry, speciální pedagogy, ošetřovatele, zdravotní sestry, ergoterapeuty aj.). Obsahově je téměř totožný s kurzem pro fyzioterapeuty a lékaře, ale přednášen není v latinské terminologii. Probíhá i v pomalejším tempu :).

Dokonce pro velký zájem veřejnosti o tuto techniku máme i jednodenní  Míčkování pro maminky. Ten je vyhledáván zejména maminkami dětí s alergiemi, astmatem, sníženou imunitou, lymfedémem či autismem a různými variantami dětské mozkové obrny (DMO).

Samozřejmě není kurz určen pouze pro maminky nemocných a postižených dětí, Míčkování je vhodné i pro děti zdravé. Kromě běžných rýmiček a kašlíků (které se čas od času nevyhnou nikomu) se dá používat i jako příjemné pomazlení. Masáž pomocí míčků může být součástí láskyplného vztahu mezi matkou a jejím dítětem.

Zdeňka pomalu předává štafetu, ale s Míčkováním ještě nekončí

Ani po ukončení aktivní praxe není Zdenčin výzkum ukončen a stále své techniky doplňuje a vylepšuje. Zdravotní stav jí již nedovoluje aktivně vést celý kurz a tak jsem se s jejím svolením ujala výuky a Zdeňka se zúčastňuje kurzu jako supervizor (odborný dohled).

Velice si toho vážím a jsem ráda, že se od ní mohu učit. Nejen Míčkování, ale i dalším věcem. Je to výjimečná žena, moudrá, zkušená a i přes veškeré své úspěchy velmi skromná a pokorná. Děkuji Zdeni!

Miluji masáže a nedovedu si bez nich život představit. Již více než 20 let jsou mojí vášní a posláním. Za tu dobu jsem je prozkoumala do hloubky a našla systém, který z maséra dělá Mistra masáží. Rozhodla jsem se podělit se o své zkušenosti, aby i další maséři mohli být Mistry masáží tělem i duší a pozvedli masáže na mistrovské dílo. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.